cicatrise, aboutir, manier (47)

Dziś cytat z komiksu « Apostata ». Pomyślałem, że po tak długiej przerwie warto, żebym zaczął od czegoś prostego 🙂

À part les quelques leçons données par mon frère et qui n’ont abouti qu’à des cicatrices, je n’ai jamais manié l’épée.

Poza kilkoma lekcjami udzielonymi mi przez brata, których jedynym rezultatem są blizny, nigdy nie posługiwałem się mieczem.

aboutir = doprowadzać do końca, dawać rezultat. Pisałem o tym czasowniku w jednej z pierwszych notek. Warto zwrócić uwagę na wyrażenie il n’ont abouti que (= wynikło z tego wyłącznie; jedynym rezultatem jest).

cicatrice (f) = blizna. Z łac. cicatrix. Nie wiemy, od czego pochodzi cicatrix,. Z drugiej strony od cicatrice wywodzą się: cicatrisant (m) = środek pomagający w leczeniu ran (również jako przymiotnik: la crème cicatrisante = maść na rany), oraz cicatriser = zostawić bliznę, ale również uleczyć (« zabliźnić »), zależnie od kontekstu.

Je crois que le traité est une occasion de cicatriser de veilles blessures = Wierzę, że ten traktat pokojowy jest szansą na uleczenie starych ran.

La petite vérole lui a cicatrisé le visage. = Ospa poznaczyła jego twarz bliznami.

manier = posługiwać się, korzystać z, używać. se manier = manewrować, manipulować. W fr. mamy również synonimy dla tej drugiej wersji: manœuvrer, oraz manipuler. Wszystkie one pochodzą od main (f) = dłoń, łac. manus, do której w różnych momentach doczepiono końcówki sugerujące, że chodzi o jakąś czynność wykonywaną ręką. W przypadku manier było to w starofr. (man + eyer lub oyer), w przypadku pozostałych dwóch jeszcze w łacinie (manu + operare).

PS. blessure (f) dosłownie oznacza obrażenie. Często mówimy tak o ranach, ale jeśli chcemy być dokładniejsi, powinniśmy użyć słowa plaie (f).